Τα Εκπαιδευτικά προγράμματα

15.11.2018 ()
Τα Εκπαιδευτικά προγράμματα

Λαογραφικό & Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης

«Τα Εκπαιδευτικά προγράμματα του Λαογραφικού & Ιστορικού Μουσείου Ξάνθης για το εκπαιδευτικό έτος 2017 – 18»

Το Λαογραφικό & Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του οργανώνει μια σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Τα προγράμματα είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας με εκπαιδευτικούς, μουσειολόγους και καλλιτέχνες. Απευθύνονται στους μαθητές της Α/θμιας και Β/θμιας και χωρίζονται σε τρεις ενότητες.

Ενότητα Α
Τοπική Ιστορία, Γνωριμία με τη νεότερη ιστορία της Ξάνθης

Ενότητα Β
Γνωριμία με τις τέχνες

Ενότητα Γ
(Εκπαιδευτικά προγράμματα στο πλαίσιο των Φεστιβάλ)

Τα προγράμματα υλοποιούνται μόνο μετά από συνεννόηση, όλες τις μέρες της εβδομάδας.

Ενότητα Α
Τοπική Ιστορία. Γνωριμία με τη νεότερη ιστορία της Ξάνθης

A Ι. Τίτλος Προγράμματος:
«Μια μέρα σ’ ένα αρχοντικό στην Ξάνθη, στις αρχές του 20ου αιώνα»

Ηλικία μαθητών: προσαρμοσμένο για όλες τις τάξεις του Δημοτικού & Γυμνασίου
Χώρος διεξαγωγής: Παλιά πόλη & Μουσείο
Διάρκεια προγράμματος: Από 40 έως 60 λεπτά
Αριθμός παιδιών ανά πρόγραμμα: έως 40
Κόστος προγράμματος: 1€ ανά μαθητή.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: Άφιξη στο μουσείο. Καλωσόρισμα και έναρξη της ιστορίας μας. Ορισμός ομάδων, οι μαθητές αναζητούν τα στοιχεία που τους έχουν ζητηθεί. Καταγράφουν πληροφορίες. Ανακοινώνουν τα αποτελέσματα. Συζητούν με τους υπεύθυνους του προγράμματος. Έτσι ο μαθητής έχει μια συνολική εικόνα για την πόλη και τα στοιχεία: κοινωνικά, οικονομικά, θρησκευτικά, που διαμόρφωσαν την νεότερή μας ιστορία.

A ΙI. Τίτλος Προγράμματος:
Ιστορικοί περίπατοι – Ξάνθη, παλιά πόλη

Ηλικία μαθητών: προσαρμοσμένο για όλες τις τάξεις του Δημοτικού & Γυμνασίου
Χώρος διεξαγωγής: Παλιά πόλη & Μουσείο
Διάρκεια προγράμματος: Από 60 έως 90 λεπτά
Αριθμός παιδιών ανά πρόγραμμα: έως 40
Κόστος προγράμματος: 2€ ανά μαθητή.

Στη διάρκεια των περιπάτων, αναπτύσσεται ένας διάλογος για την ιστορία, τις ιδιαίτερες τεχνικές, την εξέλιξη και την παρουσία κάθε μορφής τέχνης στο ανθρώπινο περιβάλλον.
Τα κτήρια αφηγούνται την ιστορίας τους, το λιθόστρωτο μας οδηγεί μέσα στο χρόνο κι ο μαθητής ζει μια παράσταση μέσα σ’ ένα αληθινό σκηνικό. Αρχή περιπάτου στη γέφυρα ποταμού Κόσυνθου. Ο περίπατος καταλήγει στο Μουσείο.
Ενότητα Β
 Γνωριμία με τις τέχνες

B I. Τίτλος Προγράμματος:
«Κοιτάζω δε σημαίνει απαραίτητα ότι βλέπω» - Φωτογραφία

Ηλικία μαθητών: προσαρμοσμένο για τις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού & όλες του Γυμνασίου.
Χώρος διεξαγωγής: Μουσείο
Διάρκεια προγράμματος: Από 60 έως 90 λεπτά
Αριθμός παιδιών ανά πρόγραμμα: έως 20 - 22
Κόστος προγράμματος: 2€ ανά μαθητή.
Θεματικές ενότητες:

 • Η αποφασιστική στιγμή «το φως η σκιά και η φωτογραφία»
 • Φωτογραφική μηχανή και βασικές λειτουργίες μια βόλτα στο μουσείο
 • Η γραμματική της φωτογραφικής τέχνης
 • Οι φωτογραφίες και οι φωτογράφοι
 • Λησμονημένες μορφές εκτύπωσης - παιχνίδι με φωτογραφικά χαρτιά

Σκοπός των εργαστηρίων είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τη χρήση της φωτογραφίας ως μέσο έκφρασης και εξερεύνησης. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ενθαρρύνει τον πειραματισμό, μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, αποβλέποντας στην καλλιέργεια της φωτογραφικής αντίληψης, της φαντασίας και την εξάσκηση του κριτικού βλέμματος.

B II. Τίτλος Προγράμματος:
 «Ταινία είναι μια αλήθεια που επαναλαμβάνεται 24 φορές το δευτερόλεπτο» - Κινηματογράφος
Ηλικία μαθητών: προσαρμοσμένο για τις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού & όλες του Γυμνασίου
Χώρος διεξαγωγής: Μουσείο
Διάρκεια προγράμματος: Από 60 έως 90 λεπτά
Αριθμός παιδιών ανά πρόγραμμα: έως 20 - 22
Κόστος προγράμματος: 2€ ανά μαθητή.
Θεματικές ενότητες:

 1. Σμιλεύοντας το χρόνο
 2. Η κινηματογραφική μηχανή και οι βασικές λειτουργίες της
 3. Η γραμματική της κινηματογραφικής τέχνης Ι
 4. Οι ταινίες και οι κινηματογραφιστές
 5. Φιλμ – digital - Λησμονημένες μορφές δημιουργίας σύγχρονες παραγωγές
 6. Άλλο κοιτάζω κι άλλο βλέπω …

Σκοπός του προγράμματος είναι η καλύτερη γνωριμία των συμμετεχόντων με τη τέχνη του κινηματογράφου ως μέσο έκφρασης αλλά και εξερεύνησης του κόσμου μας.

Β III. Τίτλος Προγράμματος:
«νήματα με νοήματα»

Ηλικία μαθητών: προσαρμοσμένο για όλες τάξεις του Δημοτικού & του Γυμνασίου
Χώρος διεξαγωγής: Λαογραφικό & Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης – Καπναποθήκη ΦΕΞ
Διάρκεια προγράμματος: Από 60 έως 90 λεπτά
Αριθμός παιδιών ανά πρόγραμμα: έως 20 - 22
Κόστος προγράμματος: 2€ ανά μαθητή.

Θεματικές ενότητες:
Υφαίνοντας στο χρόνο / Η τέχνη του νήματος και τα υλικά της / Τα μάλλινα, τα βαμβακερά, του λιναριού, τα μεταξωτά και τα χρυσοκέντητα. / Ο αργαλειός/ Οι φορεσιές / Τα κεντίδια .. οι κλωστές και τα παραμύθια

Ότε μ' εστρατολόγουν δια το έντιμον των ραπτών επάγγελμα, ουδεμία υπόσχεσίς των ενεποίησεν επί της παιδικής μου φαντασίας τόσον γοητευτικήν εντύπωσιν, όσον η διαβεβαίωσις, ότι εν Κωνσταντινουπόλει έμελλον να ράπτω τα φορέματα της θυγατρός του Βασιλέως.
Το μόνον της ζωής του ταξείδιον. Βιζυηνός Γεώργιος

Σκοπός του προγράμματος είναι η γνωριμία των μαθητών με τα υλικά των τρόπο παραγωγής και επεξεργασίας τους. Παρατηρώντας τον τρόπο που το νήμα γίνεται στρωσίδι, φορεσιά… αλλά και μύθος…

Ενότητα Γ
(Εκπαιδευτικά προγράμματα στο πλαίσιο των Φεστιβάλ)

Στο πλαίσιο των πολιτιστικών και εκπαιδευτικών της δράσεων, η Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης σε συνεργασία με τα τμήματα μουσικών σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, της Αδριανούπολης και Φιλιππούπολης, αλλά και διακεκριμένων μουσικών και καθηγητών μουσικής οργανώνουν τα Φεστιβάλ μουσικής στην Ξάνθη και τα εκπαιδευτικά προγράμματα.

 1. Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής στην Ξάνθη, η ανοιξιάτικη γιορτή μουσικής στην Ξάνθη Καλλιτεχνική Υποστήριξη: Λάμπης Βασιλειάδης / Μάρτιος – Απρίλιος
 2. Φεστιβάλ Ανατολικής Μουσικής, η Ξάνθη αφουγκράζεται ήχους ανατολής Καλλιτεχνική Υποστήριξη: Σωκράτης Σινόπουλος / Ιούλιος – Αύγουστος
 3. Φεστιβάλ «η Ξάνθη του Μάνου Χατζιδάκι» Καλλιτεχνική Υποστήριξη: Σπύρος Γκικόντης / Οκτώβριος – Νοέμβριος

πληροφορίες : Ισιδώρα Βουλκίδου, υπεύθυνη προγραμμάτων μουσείου.

Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης πολιτιστικό δίκτυο Ξάνθης
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Αντίκα 7, 67132 Ξάνθη Τηλ.: 25410 25421 - 6937120986
fexanthis@gmail.com fexorg@otenet.gr www.fex.org.gr https://www.facebook.com/FEXANTHI

Εκδηλωσεις

Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης, Αντίκα 7, 67100 Ξάνθη
T. +30 254 102 5421 F. +30 254 102 5421

Δημιουργία: Starfish & tariqante