Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Η ΦΕΞ συμμετέχει σε διάφορα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. Τα αποτελέσματα είναι πλήρως ικανοποιητικά για το φορέα, ο οποίος αποκτά πέραντων εμπειριών, τεχνογνωσία και υλικοτεχνικές υποδομές που του επιτρέπουν να είναι ένας αξιόπιστος και δυναμικός σύλλογος που διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στα δρώμενα της ευρύτερης περιοχής μας.

  • ΠΕΠ ΑΜΘ - Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής Ανάπτυξης με τίτλο «Προστασία – Αποκατάσταση και αξιοποίηση του παραδοσιακού οικισμού της παλιάς πόλης της Ξάνθης» πράξη «Ενέργειες πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης του κοινού»
  • ΠΕΠ ΑΜΘ με τίτλο «Ολοκλήρωση Διατηρητέων κτιρίων- Λαογραφικού Μουσείου Ξάνθης» αποκατάσταση οροφογραφιών τοιχογραφιών.
  • Θράκη - Αιγαίο - Κύπρος 2004-2005 με τίτλο «Μελέτη και δημιουργία εμπειρικών εκπαιδευτικών μουσειοκατασκευών»
  • Θράκη - Αιγαίο - Κύπρο με τίτλο «Παραδοσιακές τοπικές γιορτές: Λαϊκά δρώμενα»
  • Θράκη - Αιγαίο - Κύπρος 2004-2005 με τίτλο «Αναζήτηση των κοινών ριζών του γλωσσικού ιδιώματος, ηθών και εθίμων Κύπρου 0 Νησιών Ανατολικού Αιγαίου και Θράκης»
  • Leader+ 2007, «Μνήμη - Χώρος - Θράκη»
  • Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας - 2008 - Δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης με την ενεργό συμμετοχή των μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) με τίτλο «Στη γειτονιά του Αίμου»

Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης, Αντίκα 7, 67100 Ξάνθη
T. +30 254 102 5421 F. +30 254 102 5421

Δημιουργία: Starfish & tariqante