Μουσείο - Ιστορία

Διεθνής Ημέρα Μουσείων – Βαρταλαμίδι

Οι συλλογές και τα αρχεία του Μουσείου στην οθόνη σας. Η ΦΕΞ από το 1952, την εποχή ίδρυσή της, συγκεντρώνει το «υλικό της μνήμης στο χώρο της Ξάνθης», προσπαθώντας να συμπυκνώσει την πολιτιστική κληρονομιά σε μια χρονολογική ακολουθία, σαν οδηγό-κώδικα, για να γίνει με τη σειρά της μαρτυρία προς κληροδότηση. Περιλαμβάνει εξαιρετικά [προπολεμικά] αρχεία. Μέρος αυτών έχει ψηφιοποιηθεί και τεκμηριωθεί και παρουσιάζεται στο «ΒΑΡΤΑΛΑΜΙΔΙ» αρχεία και συλλογές στην οθόνη μας.