Μουσείο - Ιστορία

Η ΦΕΞ και οι Θρακικές Λαογραφικές Εορτές

Μουσείο Ξάνθης

1. Η ΦΕΞ και οι Θρακικές Λαογραφικές Εορτές | 2. Το έθιμο της καμήλας

Όποιος γνωρίζει καλά την πόλη θα ξέρει ότι η ζωή στην Ξάνθη είναι άμεσα συνδεδεμένη πρώτα απ’ όλα με την παράδοση…

Οι Θρακικές Λαογραφικές Εορτές – Ξανθιώτικο καρναβάλι ήταν μια εξαιρετική στιγμή για να μπορέσει η πόλη να παρουσιάσει τον πλούτο μιας παράδοσης που ήταν όπως αποδείθχηκε άμμεσα συνδεδεμένη με το μέλλον της.

Στο φάκελο «Αποκριές στην Ξάνθη Θυμόμαστε… στη ΦΕΞ» θα δούμε κάποια από τα κομβικά αυτά στοιχεία. Το αρχείο της ΦΕΞ εμπλουτίζεται και παρουσιάζει [… ]

Την Καθαρή Δευτέρα οι νοικοκυρές καθαρίζανε και ξετινάζανε όλο το σπίτι. Η κουζίνα έπρεπε ιδιαίτερα, να καθαριστεί. Προ πάντων τα μαγειρικά σκεύη, όπως είταν και μπακιρένια, έπρεπε να τριφτούν. Μάλιστα τα βράζανε με στάχτη, μέσα σε καζάνι, «για να ξιλιγδουθούνι», επειδή άρχιζε η Σαρακοστή.

«Τζάρους». «Η τζάρους» είταν φωτιά μεγάλη, πού ανάβανε τις αποκρηές με κλαδιά από πουρνάρια, και κυρίως την τελευταία Κυριακή. Στις πλατειούλες, σε υψώματα και «στ’ Αλούτσ’» προ παντός γινόταν ο τζάρος. Τον πηδούσαν, για να μην έχουν το καλοκαίρι «ψύλλι» (=ψύλλους). Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης/ λαογραφικά στοιχεία Ξάνθης- ΚΑΤΙΝΑΣ  ΒΕΪΚΟΥ  ΣΕΡΑΜΕΤΗ εκδ. ΦΕΞ 2015

Όλες οι εκδηλώσεις είναι με κρατήσεις στο τηλέφωνο 2541025421 ή με mail στο fexorg@otenet.gr