Μουσείο - Ιστορία

Ιστορικοί περίπατοι – Ξάνθη, παλιά πόλη για μαθητές

εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

Γνωριμία με τη νεότερη ιστορία της πόλης

Στη διάρκεια των περιπάτων, αναπτύσσεται ένας διάλογος για την ιστορία, τις ιδιαίτερες τεχνικές, την εξέλιξη και την παρουσία κάθε μορφής τέχνης στο ανθρώπινο περιβάλλον.

Τα κτήρια αφηγούνται την ιστορίας τους, το λιθόστρωτο μας οδηγεί μέσα στο χρόνο κι ο μαθητής  ζει μια παράσταση μέσα σ’ ένα αληθινό σκηνικό. Αρχή περιπάτου στη γέφυρα ποταμούΚόσυνθου. Ο περίπατος καταλήγει στο Λαογραφικό και ιστορικό μουσείο Ξάνθης.

Α π ο κ ρ η έ ς – «ς»  – «Απουκριές» Γλεντούσαν τα παληά τα χρόνια και ντυνότανε καρναβάλια όλες τις μέρες της Απόκρηας. Τόπος, για τέτοιες συγκεντρώσεις ήταν η τωρινή οδός Ορφέως, που τότε λεγότανε «στου Μόνου το καφενείο». Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης/ λαογραφικά στοιχεία Ξάνθης- ΚΑΤΙΝΑΣ   ΒΕΪΚΟΥ   ΣΕΡΑΜΕΤΗ εκδ. ΦΕΞ 2015

Το πρόγραμμα θα υλοποιείται μόνο μετά από συνεννόηση, όλες τις μέρες της εβδομάδας.

Χώρος διεξαγωγής: Παλιά πόλη & Λαογραφικό Μουσείο Ξάνθης

Διάρκεια προγράμματος: Από 60 έως 90 λεπτά

Αριθμός παιδιών ανά πρόγραμμα: έως 25 / Κόστος προγράμματος : 2€ ανά μαθητή. 

Οργάνωση: ΦΕΞ /  Λαογραφικό & Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης