Μουσείο - Ιστορία

Παρουσίαση:  Αρχείο Νεότερης Ιστορίας Ξάνθης  & Βιβλιοθήκη «Θωμάς Εξάρχου»

Η ΦΕΞ από το 1952, την εποχή ίδρυσή της, συγκεντρώνει το «υλικό της μνήμης στο χώρο της Ξάνθης», προσπαθώντας να  συμπυκνώσει την πολιτιστική κληρονομιά σε μια χρονολογική ακολουθία, σαν οδηγό-κώδικα, για να γίνει με τη σειρά της μαρτυρία προς κληροδότηση.

Περιλαμβάνει εξαιρετικά [προπολεμικά]  αρχεία. Μέρος αυτών έχει ψηφιοποιηθεί και τεκμηριωθεί και παρουσιάζεται στο «ΒΑΡΤΑΛΑΜΙΔΙ» αρχεία και συλλογές στην οθόνη μας.      

Βιβλιοθήκη – Ιστορία Θράκης – Ξάνθης  : Η Θεματική αυτή βιβλιοθήκη είναι αποτέλεσμα των δράσεων της ΦΕΞ από το 1952, με δωρεές και  περιλαμβάνει εξαιρετικές εκδόσεις σχετικά με την τοπική ιστορία.  Αφιερωμένη στον Θωμά Εξάρχου, τον ακούραστο ερευνητή μας.

Όλες οι εκδηλώσεις είναι με κρατήσεις στο τηλέφωνο 2541025421 ή με mail στο fexorg@otenet.gr

Οργάνωση: ΦΕΞ /  Λαογραφικό & Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης