Μουσείο - Ιστορία

Παρουσίαση: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ «Κατίνα Βέικου Σεραμέτη»

Το ερευνητικό κέντρο του μουσείου είναι θα λέγαμε η συνέχεια της λαογραφικής εφορείας Ξάνθης (1955) και τιμητικά έχει και το όνομα της πρώτης του εφόρου «Κατίνας Βέικου Σεραμέτη».

Οι στόχοι παραμένουν σταθεροί με περισσότερες τώρα αρμοδιότητες μιας και ο όγκος του αρχείου, οι δράσεις και οι απαιτήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες.  Το κέντρο συντονίζει και οργανώνει τις έρευνες και τις εργασίες σχετικά με τα λαογραφικά της περιοχής. Ακόμη είναι υπεύθυνο για την συνεργασία του μουσείου με τα ερευνητικά προγράμματα, τους ερευνητές και τους φοιτητές που συνεργάζονται με το μουσείο.

Στεγάζεται στον πρώτο όροφο του Μουσείου, και έχει υπό τη εποπτεία του, το αρχείο της «Κατίνας Βέικου Σεραμέτη» αλλά και τις θεματικές βιβλιοθήκες του μουσείου σχετικά με την λαογραφία και την τοπική ιστορία.

Όλες οι εκδηλώσεις είναι με κρατήσεις στο τηλέφωνο 2541025421 ή με mail στο fexorg@otenet.gr

Οργάνωση: ΦΕΞ | Λαογραφικό & Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης