Μουσείο - Ιστορία

Παρουσίαση «ΟΠΙΞΑΝ»  Η ομάδα προφορικής ιστορίας του μουσείου Ξάνθης

Δυστυχώς δεν υπάρχουν άλλες διαθέσιμες θέσεις

Σας ευχαριστούμε

Το Μουσείο ως φορέας διάσωσης και αξιοποίησης της ιστορικής μνήμης, οργάνωσε την ομάδα προφορικής ιστορίας της Ξάνθης. Στόχος η καταγραφή της νεότερης τοπικής ιστορίας ώστε να διασωθεί η συλλογική μνήμη της πόλης, με τη συλλογή αφηγήσεων ζωής, ιστοριών, φωτογραφιών και αρχειακού υλικού. Tο Ιστορικό & Λαογραφικό Μουσείο όσο και η Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Ξάνθης έχουν την αμέριστη υποστήριξη και καθοδήγηση της Ένωσης Προφορικής Ιστορίας, η οποία πρόθυμα μπορεί να λύσει οποιαδήποτε τυχόν απορία ή δυσκολία προκύψει, ενώ θα ενημερώνει τα μέλη της και για όλες τις δράσεις και εκδηλώσεις της. Υπεύθυνοι της ομάδας είναι η Κατερίνα Μάρκου, Επίκουρη Καθηγήτρια, ΔΠΘ και ο Πασχάλης Ξανθόπουλος, Διευθυντής του Ι.Λ.Μ.Ξ

Όλες οι εκδηλώσεις είναι με κρατήσεις στο τηλέφωνο 2541025421 ή με mail στο fexorg@otenet.gr

Οργάνωση:  Λαογραφικό & Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης  / ΟΠΙΞΑΝ