Μουσείο - Ιστορία

Περίπατος με τίτλο “Γνωρίζοντας την χαμένη βιομηχανική κληρονομιά της Ξάνθης”

Στο πλαίσιο του εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς, το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο της ΦΕΞ, σε συνεργασία με το γραφείο της Europe Direct Ανατ. Μακεδονίας Θράκης συμμετέχει χαράσσοντας μια διαφορετική πολιτιστική διαδρομή μέσα στην πόλη. Ένας ξεχωριστός περίπατος γνωριμίας με την χαμένη βιομηχανική πολιτιστική κληρονομιά της Ξάνθης. 

Αφετηρία το “Νησάκι”.

Τα βιομηχανικά κτίρια είναι αυτά που αφηγούνται την ιστορία τους και παράλληλα την ιστορία της πόλης. Στη διάρκεια του περιπάτου,  θα πραγματοποιηθούν στάσεις σε επιλεγμένα σημεία με σκοπό να αναπτυχθεί ένας διάλογος για την ιστορία, την αρχιτεκτονική, τις ιδιαίτερες κατασκευές αλλά και την εξέλιξη τους στο πέρασμα των χρόνων. Η περιήγηση θα καταλήξει στο κτίριο του Εθνικού Οργανισμού Καπνού όπου η αφήγηση θα ολοκληρωθεί και οι συμμετέχοντες  θα έχουν μια συνολική εικόνα για τα βιομηχανικά κτίρια καθώς και των επιμέρους στοιχείων που διαμόρφωσαν την ιστορία της πόλης μας.  Η δράση συμπληρώνει με βιωματικό τρόπο την ομιλία της προηγούμενης ημέρας με τίτλο “Η ανάπτυξη του κατασκευαστικού τομέα κατά την άφιξη των προσφύγων στην Ξάνθη”.

Σας περιμένουμε, με άνετα παπούτσια, την

Κυριακή 18/09/2022 στις 11:00 στο “Νησάκι”.

Είσοδος δωρεάν.