Φ.Ε.Ξ.

«ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΑΠΙΚΙΟ ΟΡΟΣ»

Το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο της Φιλοπρόοδης Ένωσης Ξάνθης διοργανώνει έναν ξεχωριστό περίπατο στο Παπίκιο όρος. Είναι γνωστό ότι το Παπίκιο όρος αποτελούσε από τον 11ο έως τον 14ο αιώνα ένα από τα σημαντικότερα μοναστικά κέντρα του Βυζαντίου, όπως μαρτυρούν οι φιλολογικές πηγές και τα αρχαιολογικά τεκμήρια.

Κατά την διάρκεια του περιπάτου στην Βυζαντινή Μοναστική Πολιτεία θα έχουμε συνοδοιπόρο την Δρ. Νάγια Δαλακούρα.

Στο τέλος της περιήγησης οι συμμετέχοντες θα έχουν μια συνολική εικόνα της ιστορίας της περιοχής καθώς και των επιμέρους στοιχείων που την διαμόρφωσαν.

Σας περιμένουμε την Κυριακή 07 Μαΐου 2023 στο Τζαμί του χωριού Ληνός στις 11:00.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο μουσείο της ΦΕΞ: 2541025421