Φ.Ε.Ξ.

Οἱ ψυχοσυναισθηματικὲς ἐπιπτώσεις τοῦ μετεκτρωσιακοῦ συνδρόμου γιὰ τὴ γυναῖκα καὶ τὸν ἄνδρα

Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022 

[20.30] Λαογραφικό Μουσείο Ξάνθης

Ομιλία – παρουσίαση του Δρ Γεωργίου Βαρβατσούλια, Ψυχολόγου – Γνωσιακού Ψυχοθεραπευτού στο NHS τῆς Σκωτίας-Ἐδιμβοῦργο

Περίληψη

1ο μέρος τῆς παρουσίασης

Ἡ ἔκτρωση ἀποτελεῖ μία πράξη στὴ ζωὴ τῆς γυναίκας, ἱκανὴ νὰ ἐπηρεάσει τὸν ψυχολογικὸ βίο τῆς ἰδίας, ἀλλὰ καὶ αὐτῶν ποὺ βρίσκονται γύρω της, συμπεριλαμβανομένου τοῦ συζύγου ἤ συντρόφου της. Ἡ ἔκτρωση ἐπηρεάζει ψυχολογικὰ τὴ γυναῖκα διότι πρόκειται γιὰ γεγονὸς τραυματικῆς ἐμπειρίας ποὺ βιώνεται ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ἡ γυναῖκα ἤ ὁ ἄνδρας, ἤ καὶ οἱ δύο μαζὶ, ἀποφασίσουν ἡ συγκεκριμένη πράξη νὰ διενεργηθεῖ. Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ἡ ἔκτρωση ὡς πράξη διενεργηθεῖ βιώνεται ὡς γεγονὸς τραυματικῆς/μετατραυματικῆς ἐμπειρίας μὲ ἀναφύοντα συμπτώματα προσιδιάζοντα στὸ λεγόμενο μετατραυματικὸ ἄγχος, καὶ τὰ ὁποῖα ἐξελίσσονται στὸ σύνδρομο ποὺ ὀνομάζουμε μετεκτρωσιακὸ, κι αὐτὸ διότι κατὰ τὴν ἐμπειρία τοῦ τελευταίου συμπίπτουν συμπτώματα, ὄχι μόνο μετατραυματικοῦ ἄγχους, ἀλλὰ καὶ ψυχοσυναισθηματικὰ ἀνάλογα, μετεκτρωσιακῆς ὅμως ὑφῆς.

2ο μέρος τῆς παρουσίασης

Ἡ ἐν λόγῳ παρουσίαση θὰ συζητήσει τὸ μετεκτρωσιακὸ σύνδρομο ὡς ψυχοπαθολογικὴ διαταραχὴ μὲ ἐπίχειρα κυρίως πρὸς τὸ πρόσωπο -τὴ γυναῖκα- ποὺ ἐπέλεξε νὰ ὑποστεῖ τὴν ἔκτρωση. Σκοπὸς τῆς παρουσίασης δὲν εἶναι ἡ συζήτηση τῆς ἔκτρωσης ὡς προβλήματος τῆς γυναίκας, ἀλλὰ τῆς ἔκτρωσης ὡς πράξεως ποὺ ἐπηρεάζει ἀνεπανάληπτα τὴν ψυχολογία τῆς γυναίκας ὄχι μόνο μετὰ τὴ διενέργειά της, ἀλλὰ καὶ πρὶν. Τὸ μετεκτρωσιακὸ σύνδρομο, ναὶ μὲν βιώνεται κυρίως ὅταν ἡ ἔκτρωση ἔχει συντελεσθεῖ, ἐξελίσσεται ὅμως ὡς διαταραχὴ πολὺ πρὶν ἡ γυναῖκα ἀποφασίσει νὰ ἐπιτελέσει τὴν ἔκτρωση, κι αὐτὸ ἐπειδὴ συνήθως ἐπηρεάζεται ἀπὸ τοὺς οἰκείους της, τὸν κοινωνικὸ περίγυρο καὶ τὶς συνθῆκες κατὰ τὶς ὁποίες ἔμεινε ἔγκυος.

3ο μέρος τῆς παρουσίασης

Παράλληλα, τὸ μετεκτρωσιακὸ σύνδρομο ἐπηρεάζει καὶ τὸν ἄνδρα, μιὰ καὶ ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ζεῖ ἤ δὲν ζεῖ μὲ τὴν γυναῖκα ποὺ ἔμεινε ἔγκυος, τὶς περισσότερες φορὲς συμφωνεῖ με τὴ συγκεκριμένη ἀπόφαση τῆς γυναίκας ὅσον ἀφορᾶ στὴν ἐπιτέλεση αὐτῆς τῆς πράξης. Συνάμα, ὁ ἄνδρας ἐπηρεάζεται ἀκόμη κι ἄν ἡ βούλησή του εἶναι ἡ σύζυγός του/ἡ σύντροφός του νὰ κρατήσει τὴν ἐγκυμοσύνη της καὶ ἡ γυναῖκα διαφωνεῖ. Τὸ μετεκτρωσιακὸ σύνδρομο ἐν πολλοῖς δὲν εἶναι ἀποδεκτὸ, ἀπὸ τὴν κοινότητα τῶν ἐπαγγελματιῶν τῆς ὑγείας καὶ τῆς ψυχολογίας, ὡς ἐκφράζον δηλ. χαρακτηριστικὰ ψυχοπαθολογίας, σύμφωνως καὶ τοῦ μετατραυματικοῦ ἄγχους ποὺ σημειώσαμε πιὸ πάνω, κι αὐτὸ διότι ὡς διαταραχὴ ὑπερκερνᾶται ἐννοιολογικὰ ἀπὸ τὴν θεώρηση τοῦ λεγομένου πολιτικὰ ὀρθοῦ καὶ ὄχι ἀπὸ τὰ ἐπιστημονικὰ δεδομένα ἐμπειρικῶν μελετῶν ποὺ γνωρίζουμε καὶ ἔχουμε στὴν κατοχὴ μας ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 1960 μέχρι καὶ τὰ τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 2010, δηλ. μέχρι σήμερα.

4ο μέρος τῆς παρουσίασης

Στὸ τελευταῖο μέρος τῆς παρουσίασης θὰ σκιαγραφήσουμε ὡς σὲ παράρτημα τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ μετεκτρωσιακοῦ συνδρόμου ἀπὸ πλευρᾶς γνωσιακῆς συμπεριφορικῆς ψυχοθεραπείας.

Ἡ παρουσίαση θὰ ὁλοκληρωθεῖ μὲ τὴ βιβλιογραφία στὸ τέλος γιὰ ὅσους θελήσουν νὰ ἐντρυφήσουν περαιτέρω στὸ θέμα.  

.. 

Dr George Varvatsoulias (CPsychol, CSci, AFBPsS)

Pastoral & Practical Theology

Psychology of Religion

Evolutionary Psychology

Cognitive-Behavioural Psychotherapy & Supervision

Applied Psychology Supervision

IAPT Supervision

EMDR Psychotherapy

Expert Witness

Με την υποστήριξη των: ΣΕΚΕ • SMIRDEX • ΠΥΡΓΕΛΗ • ΚΤΗΜΑ ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗ • ΣΚΑΡΠΕΛΟ •  ΥΔΡΩ COSMOS • ΟΡΦΕΑΣ• ΑΒΑΞ • ΕΒΕ ΞΑΝΘΗΣ • PROGRESSCAFFEINE • ΚΤΕΛ ΞΑΝΘΗΣ • ALFA ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟYSCHUR FLEXIBLES • ΡΟΔΟΠΗ

Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης /πολιτιστικό δίκτυο Ξάνθης

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Αντίκα 7, 67132 Ξάνθη  Τηλ.: 25410 25421 – 6937120986