Μουσείο - Ιστορία

Περιοδική έκθεση  «100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή – 100 χρόνια ζωής της Αρμενικής Κοινότητας Ξάνθης»

Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης

Η τοπική ιστορία συνιστά αναπόσπαστο τμήμα του πολιτισμού. Η ιστορική μνήμη συμβάλλει τα μέγιστα στη διατήρηση της τοπικής συνείδησης και καθίσταται αναγκαία στη νεωτερική εποχή της παγκοσμιοποίησης. Προς αυτήν την κατεύθυνση ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επαφή του λαού όχι μόνο με το μνημειώδες, αλλά ταυτόχρονα με το καθημερινό, αυτό που οι σύγχρονοι ιστορικοί εξέφρασαν με τη φράση «να μιλήσουν οι σιωπές».

 Εντάσσουμε την έκθεσητου Αρχείου της Αρμενικής Κοινότητας Ξάνθης στο πλαίσιο των 100 ετών από την από τη Μικρασιατική Καταστροφή. Η έκθεση αποτελεί μιαν αφήγηση της ιστορίας της των τελευταίων 100 ετών, μέσα από το Αρχείο μιας εθνότητάς της, αφού τα έγγραφα του Αρμενικού Αρχείου αφορούν στην ευρύτερη τοπική και γενική ιστορία και όχι μόνο σε αυτήν της Αρμενικής Κοινότητας, είναι δε τα μόνα τα οποία διασώθηκαν από τη γνωστή πρακτική που ακολούθησαν οι αποχωρούντες το 1944 Βούλγαροι.  

Το παρουσιαζόμενο έργο σκόπευε στην οργάνωση, διαχείριση και αξιοποίηση των πολιτιστικών και ιστορικών τεκμηρίων (καταγραφή, ταξινόμηση, ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση, έρευνα, ανάδειξη, προβολή) και εντάχθηκε στις εργασίες του Λαογραφικού και Ιστορικού Μουσείου Ξάνθης κατά την περίοδο 15.5.2018 – 14.5.2019, με δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και με την επιστημονική διεύθυνση και εποπτεία (τεκμηρίωση και ερευνητική μελέτη) της δρος Λαογραφίας Γαρυφαλλιάς Θεοδωρίδου.

Επιμέλεια – Σχεδιασμός – Υλοποίηση: Γαρυφαλλιά Γ. Θεοδωρίδου – Δρ Λαογραφίας, Ξανθόπουλος Πασχάλης – σκηνοθέτης.

Οργάνωση: Αρμενική Κοινότητα Ξάνθης | Λαογραφικό & Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης | Δήμος Ξάνθης