Φ.Ε.Ξ.

1821 – Η Ελληνική Επανάσταση στη Θράκη και η Aναμονή ενός Aιώνα για την Eλευθερία

Το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Ξάνθης, έχει καταρτίσει ένα πλάνο τεσσάρων δράσεων, η καθεμιά από τις οποίες έχει διαφορετική στόχευση. Η πρώτη δράση αφορά στη δημιουργία νέας περιοδικής έκθεσης στο χώρο του Μουσείου, η δεύτερη αφορά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων μουσειοπαιδαγωγικών προγραμμάτων, η τρίτη περιλαμβάνει κύκλο ομιλιών και διαλέξεων και, τέλος, η τέταρτη αφορά τη σειρά εκδηλώσεων προς το ευρύ κοινό.

Δείτε τις δράσεις του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου Ξάνθης 

*Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και τις Εκδηλώσεις εορτασμού επετείου Ελληνικής Επανάστασης (1821)