Φ.Ε.Ξ.

Art pluriverse*

Η Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης επιλέχθηκε να εκπροσωπήσει την ευρύτερη περιοχή μας στην Μπιενάλε Δυτικών Βαλκανίων. Ειδικότερα ο φορέας μας συμμετείχε στο ψηφιακό πρόγραμμα με τίτλο Art Pluriverse: A Community Science Series.  Art Pluriverse είναι ο τίτλος μιας ετήσιας σειράς δράσεων “community science” με θέμα την άυλη πολιτισμική κληρονομιά. Το πρόγραμμα, το οποίο διήρκησε από τις 3 έως τις 23 Δεκεμβρίου 2020, εμπνέεται από την έννοια του “Pluriverse” επεκτείνοντάς την στα πεδία της τέχνης και του πολιτισμού μαζί με έννοιες όπως η άυλη κληρονομιά, η κουλτούρα της καθημερινότητας, η τοπική ιστορία, η σύγχρονη τέχνη και η πολιτισμική οικολογία.

Η 1η έκδοση του Art Pluriverse εστίασε στην τέχνη της υφαντικής και στις κοινότητες που ασχολούνται με πρακτικές ύφανσης. Η ΦΕΞ διαθέτοντας πλούσιο υλικό, από παραδοσιακές φορεσιές μέχρι το εργαστήριο πλεκτικής, έκανε ευρύτερα γνωστή την άυλη πολιτιστική κληρονομιάς της Θράκης. Η δράση περιέλαβε συνέργειες κοινοτήτων-καλλιτεχνών οι οποίες συνδέουν παραδοσιακές πρακτικές με τη σύγχρονη τέχνη, έναν 3D χώρο εικονικής πραγματικότητας για την τέχνη της υφαντικής, εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά μαθήματα για τη δημιουργία κοινοτικών αρχείων, καθώς και την έκδοση ενός zine που θα καταγράφει δημιουργικά τη δράση.

Η επιτυχία του προγράμματος κρίνεται μέσα από τους στόχους του που είναι η ανάδειξη της τοπικής γνώσης και της άυλης πολιτισμικής κληρονομιάς, προάγοντας την καταγραφή, πρόσβαση και αναγνώρισή τους μέσα από τη σύγχρονη τέχνη και την ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, κοινότητες όπως η ΦΕΞ που διαφυλάσσουν παραδοσιακές πρακτικές συνεργάστηκαν με καλλιτέχνες και ερευνητές συνδημιουργώντας έργα τέχνης και κοινοτικά αρχεία με βάση καλές πρακτικές, μέσα από την καλλιτεχνική έρευνα και τη συνεργατική μάθηση.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις διευθύνσεις: