Εκδόσεις

Πολιτιστικές Δράσεις

music postcard (flexi postcart)

Σύγχρονη Πειραματική Μουσική Σκηνή της ΦΕΞ

chrysallida.gr

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία άλλη μια από τις πιο σημαντικές παραγωγές της ΦΕΞ την εποχή της πανδημίας. Ο λόγος για το μουσικό έργο του αγγλικού συγκροτήματος Current 93 με τίτλο Soft As The Sun και την άδεια εγχάραξής του σε μια ξεχωριστή μουσική καρτ ποστάλ που φέρει ιδιόχειρη υπογραφή και αρίθμηση σε σύνολο 250 τεμαχίων.

Ευχαριστούμε θερμά τον καλλιτέχνη David Tibet για την ευγενική παραχώρηση του μουσικού και εικαστικού αυτού έργου. Ιδιαίτερες ευχαριστίες ακόμη αξίζουν στους συνεργάτες του David Tibet, μεταξύ των οποίων και στον Steve Pittis για την προσήλωση και την υπομονή του μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Καταλύτης σε όλο το εγχείρημα υπήρξε ο Μιχάλης Ελαφρός,  υπεύθυνος της Σύγχρονης Πειραματικής Μουσικής Σκηνής της ΦΕΞ, chrysallida.gr.

Τα έσοδα της παραγωγής διατέθηκαν αποκλειστικά στην ενίσχυση του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Ξάνθης και του Φιλοζωικού Σωματείου «Αδεσποτούλια Ξάνθης».

Τέλος, ευχαριστούμε όλους τους ανά την υφήλιο τελικούς αποδέκτες και αφοσιωμένους οπαδούς των Current 93 που στήριξαν έμπρακτα την προσπάθεια αυτή καθώς από τις πρώτες κιόλας μέρες οι συλλεκτικές καρτ ποστάλ εξαντλήθηκαν. Το λογότυπο της ΦΕΞ που διακοσμεί τον φάκελο αποστολής της κάρτας ταξίδεψε από την Αμερική έως την Ιαπωνία, γεγονός που καθιστά την παραγωγή αυτή την πιο εξωστρεφή δράση των τελευταίων δεκαετιών.

Η νέα αυτή σειρά εκδόσεων της chrysallida.gr, έπειτα από την επιτυχία της πρώτης παραγωγής, αναμένεται να συνεχιστεί και στο μέλλον, προσδοκώντας να χαρίσει συγκινήσεις στους λάτρεις της ιδιαίτερης αυτής μουσικής σκηνής ανά τον κόσμο.

Another of the most important productions of FEX during the pandemic was successfully completed. It’s about  the musical work of the English band Current 93 entitled Soft As The Sun and the permission to create a separate music postcard (flexi postcart) that bears a handwritten signature and numbering in a total of 250 pieces.

We warmly thank the artist David Tibet for the kind permission of this musical and visual work. Special thanks also go to David Tibet’s collaborators, including Steve Pittis for his dedication and patience until the project is completed. The catalyst in the whole project was Michalis Elafros, head of the Contemporary Experimental Music Stage of FEX, chrysallida.gr.

The proceeds of the production were allocated exclusively to the support of the Historical and Folklore Museum of Xanthi and the Animal Welfare Association “Adespotoulia Xanthis”.

Finally, we thank all the final recipients and loyal fans of Current 93 around the world who actively supported this effort as from the very first days the collectible postcards were depleted. The FEX logo that adorns the psotcard shipment envelope traveled from America to Japan, making this production the most extroverted action in decades.

This new series of chrysallida.gr, after the success of the first one, is expected to continue in the future, expecting to move deeply the fans of this special music scene around the world.

Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης /πολιτιστικό δίκτυο Ξάνθης

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Αντίκα 7, 67132 Ξάνθη  Τηλ.: 25410 25421 – 6937120986

fexanthis@gmail.com   fexorg@otenet.gr  www.fex.org.gr  https://www.facebook.com/FEXANTHI