Οργανόγραμμα

Το Ανώτατο όργανο της ΦΕΞ είναι η Γενική Συνέλευση.

Συγκαλείτε κάθε χρόνο τουλάχιστον μία φορά για την έγκριση του απολογισμού και του προγραμματισμού των νέων δράσεων καθώς βεβαία και κάθε τρία χρόνια για την εκλογή νέου ΔΣ και των άλλων οργάνων.

Η ΦΕΞ έχει εκλεγμένο από τη Γενική συνέλευση 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Κάθε τμήμα της ΦΕΞ έχει μια συντονιστική επιτροπή (εφορία) που προγραμματίζει την στρατηγική του τμήματος, σε συνεργασία με το Δ.Σ.

Η διεύθυνση της ΦΕΞ συγκεντρώνει τα στοιχεία και καταρτίζει προϋπολογισμό που μετά την έγκρισή του υλοποιείτε και στο τέλος της χρονιάς γίνετε έλεγχος από τη ελεγκτική επιτροπή και κατατίθεται απολογισμός στο ΔΣ και τη Γενική συνέλευση.

Διοικητική οργάνωση

Γενική Συνέλευση

9μελές Διοικητικό Συμβούλιο

Συντονιστικές Επιτροπές – εφορίες

Καλλιτεχνικές και επιστημονικές επιτροπές
σύμβουλοι φεστιβάλ και εκδηλώσεων προγραμμάτων

Διεύθυνση της ΦΕΞ

Για τη οργάνωση και λειτουργία του φορέα συνεργάζονται:

 • Διευθυντής
 • Υπεύθυνη Γραμματείας
 • Εκπαιδευτικά προγράμματα
 • Υπεύθυνος Λογιστηρίου
 • Υπεύθυνη εργαστηρίων
 • Υπεύθυνοι εφοριών
 • Προβολή & Επικοινωνία
 • Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών προγραμμάτων
 • Ψηφιακές εφαρμογές
 • Επιμέλεια  εκδηλώσεων
 • Επιμέλεια Εκδόσεων
 • Έρευνα – επιστημονικός συνεργάτης
 • Ειδική Γραμματέας Δ.Σ.
 • Συντάκτης Ιστοσελίδας 

Εκδηλωσεις

Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 

Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης, Αντίκα 7, 67100 Ξάνθη
T. +30 254 102 5421 F. +30 254 102 5421

Δημιουργία: Starfish & tariqante