Εκδόσεις

Πολιτιστικές Δράσεις

Έκθεση – Παρουσίαση «Παράδοση και ιστορία της Ξάνθης» – 70 χρόνια ΦΕΞ

Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης

[..] Η Φιλοπρόοδος Ένωση Ξάνθης και η ιστορία, όπως και η  Λαογραφίας της περιοχής είναι άρρηκτα δεμένες από την ίδρυση της ίδια της Ένωσης.  Για την εφαρμογή του προγράμματός της, η ΦΕΞ ίδρυσε το 1955, μετά από τρία μόλις χρόνια παρουσίας του σωματείου, τη Λαογραφική Εφορεία της {…]

Φέτος γιορτάζοντας τα 70 χρόνια προσφοράς, έχει δημιουργήσεις για την παράδοση και την ιστορία:

Ι . Παράδοση στη ΦΕΞ

 1. ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ …… σελ 
 2. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ «Κατίνα Βέικου Σεραμέτη»
 3. ΜΟΥΣΕΙΟ  [1975 Λαογραφικό Μουσείο Ξάνθης]
 4. ΣΥΛΛΟΓΕΣ   
 5. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Λαογραφίας

ΙΙ. Ιστορία στη ΦΕΞ

 1. ΜΟΥΣΕΙΟ  …νέο τμήμα  [2010 Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Ξάνθης]  

[Κατάλογος του μουσείου * Εκπαιδευτικά προγράμματα του μουσείου  * Το παράρτημα του μουσείου Ι «ΚαπνΑποθηκη ΦΕΞ»   *  Το Παράρτημα του Μουσείου ΙΙ «Μάριος Λάζιος» * Καφέ Μουσείου* Πωλητήριο]

 • ΟΠΙΞΑΝ     [ η ομάδα προφορικής ιστορίας] 
 • ΑΡΧΕΙΑ  [φάκελος τοπική ιστορία]          
 • ΕΡΓΑστηριο ΓΡΑΦΗΣ .[ Κέντρο ψηφιοποίησης τεκμηρίωσης]
 • ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ “Θωμάς Εξάρχου”   [ Ιστορία Θράκης – Ξάνθης]       
 • ΔΡΑΣΕΙΣ ……. [εκθέσεις – διαλέξεις – παρουσιάσεις – προβολές]
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ  &- ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
 • «ΒΑΡΤΑΛΑΜΙΔΙ» αρχεία και συλλογές στην οθόνη μας