Εργαστήρι Αγιογραφίας

Για το 2022 λειτουργεί για φέτος μόνο το τμήμα προχωρημένων με τη μορφή σεμιναρίων