Κινηματογράφος & Video

Ταινία είναι ένα μωσαϊκό φτιαγμένο από χρόνο…  Α. Ταρκόφσκι

Στόχος η γνωριμία με τις κύριες λειτουργίες και δυνατότητες της κινηματογραφική τέχνης.

Βασικές τεχνικές λειτουργίες.

Βασικά ζητήματα κινηματογραφικής ιστορίας και αισθητικής.

Θεματικές ενότητες:

  • Οργάνωση Παραγωγής
  • Η κινηματογραφική μηχανή και οι  βασικές λειτουργίες της
  • Οι ταινίες και οι κινηματογραφιστές I- ΙΙΙ
  • To σενάριο – Δημιουργία φωτοϊστορίας
  • Η γραμματική της κινηματογραφικής τέχνης Ι -ΙΙΙ
  • Φιλμ – digital – Λησμονημένες μορφές δημιουργίας σύγχρονες παραγωγές
  • Άλλο κοιτάζω κι άλλο βλέπω …