Πληροφορίες για τους εκπαιδευτικούς

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Γενικές Πληροφορίες

Το Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο της Ξάνθης, προτείνει μια σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους μαθητές των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών Σχολείων.
Στόχοι των προγραμμάτων είναι:
Οι στόχοι των προγραμμάτων επιτυγχάνονται με την αξιοποίηση διάφορων εκπαιδευτικών μεθόδων που βασίζονται στις μαθησιακές θεωρίες του επικοδομητισμού και της ανακάλυψης.
Τα προγράμματα είναι προσαρμοσμένα σε διάρκεια, πληροφορίες και δραστηριότητες για κάθε σχολικό επίπεδο.

Πληροφορίες για την ημέρα της συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Πρόκειται για οδηγίες που θα βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς και τους υπευθύνους του προγράμματος στην ασφαλέστερη και καλύτερη οργάνωση και υλοποίηση του προγράμματος.

Δραστηριότητες μετά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα