Εκπαιδευτικά Προγράμματα για Σχολεία

Γνωριμία με τη Νεότερη Ιστορία της Ξάνθης

ΗΛΙΚΙΕΣ: Παιδιά Δημοτικού, Γυμνασίου & Λυκείου
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 60 – 90 λεπτά

ΗΛΙΚΙΕΣ: Παιδιά Δημοτικού,  Γυμνασίου & Λυκείου
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 60 – 90 λεπτά

ΗΛΙΚΙΕΣ: Μαθητές Γυμνασίου & Λυκείου
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 60 – 90 λεπτά

Γνωριμία με τις Τέχνες

ΗΛΙΚΙΕΣ: Παιδιά Δημοτικού,  Γυμνασίου & Λυκείου
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 60 – 90 λεπτά

ΗΛΙΚΙΕΣ: Παιδιά Δημοτικού, Γυμνασίου & Λυκείου
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 60 – 90 λεπτά

ΗΛΙΚΙΕΣ: Παιδιά Δημοτικού, Γυμνασίου & Λυκείου
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 40 – 60 λεπτά

ΗΛΙΚΙΕΣ: Παιδιά Δημοτικού, Γυμνασίου & Λυκείου
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 60 – 90 λεπτά

Γνωριμία με τη Μουσική

ΗΛΙΚΙΕΣ: Παιδιά Δημοτικού, Γυμνασίου & Λυκείου
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 60 – 90 λεπτά