Εκπαιδευτικά Προγράμματα για Σχολεία

Γνωριμία με τη Νεότερη Ιστορία της Ξάνθης - τοπική ιστορία

ΗΛΙΚΙΕΣ: Παιδιά Δημοτικού, Γυμνασίου & Λυκείου
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 40 – 60 λεπτά

ΗΛΙΚΙΕΣ: Παιδιά Νηπιαγωγείου, Δημοτικού,  Γυμνασίου & Λυκείου
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 40 – 60 λεπτά

ΗΛΙΚΙΕΣ: Παιδιά Δημοτικού ΣΤ, Γυμνασίου & Λυκείου
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 40 – 60 λεπτά

ΗΛΙΚΙΕΣ: Μαθητές, Γυμνασίου & Λυκείου
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 40 – 60 λεπτά

ΗΛΙΚΙΕΣ: Μαθητές,  Γυμνασίου & Λυκείου
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 40 – 60 λεπτά

ΗΛΙΚΙΕΣ: Παιδιά Δημοτικού
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Δύο μέρες (δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα)

Γνωριμία με τις Τέχνες

ΗΛΙΚΙΕΣ: Παιδιά Δημοτικού,  Γυμνασίου & Λυκείου
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 40 – 60 λεπτά

ΗΛΙΚΙΕΣ: Παιδιά Δημοτικού, Γυμνασίου & Λυκείου
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 40 – 60 λεπτά

Γνωριμία με τη Μουσική & Ιστορία μετά Μουσικής

ΗΛΙΚΙΕΣ: Παιδιά Δημοτικού, Γυμνασίου & Λυκείου
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 40 – 60 λεπτά

ΗΛΙΚΙΕΣ: Μαθητές Γυμνασίου & Λυκείου
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 40 – 60 λεπτά

ΗΛΙΚΙΕΣ: Παιδιά Δημοτικού
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:1:30