Εθνικά & Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Η ΦΕΞ συμμετέχει σε διάφορα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. Τα αποτελέσματα είναι πλήρως ικανοποιητικά για τον φορέα, ο οποίος αποκτά, πέραν των εμπειριών, τεχνογνωσία και υλικοτεχνικές υποδομές που του επιτρέπουν να είναι ένας αξιόπιστος και δυναμικός σύλλογος που διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στα δρώμενα της ευρύτερης περιοχής μας.

Ενδεικτικά, στο διάστημα των τελευταίων ετών η Φ.Ε.Ξ. έχει συμμετάσχει: