Μουσείο - Ιστορία

Διαγωνισμός Διηγήματος

Με αφορμή την συμπλήρωση των πενήντα (50) χρόνων λειτουργίας του Λαογραφικού Μουσείου Ξάνθης, η ΦΕΞ διοργανώνει από 1-6-2024 έως 31-7-2024 λογοτεχνικό διαγωνισμό διηγήματος με ελεύθερο θέμα αλλά με αναφορά στο Λαογραφικό Μουσείο Ξάνθης, αναζητώντας να φιλοξενήσει στην ιστοσελίδα της και στις σελίδες του επετειακού ημερολογιακού τόμου της για το έτος 2025, ιστορίες πρωτότυπες, οποιασδήποτε τεχνοτροπίας, γραμμένες με καλή διάθεση και φαντασία!

Διαβάστε προσεκτικά τους όρους συμμετοχής!

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο 25410-25421

1ος νικητής
– Δημοσίευση του διηγήματος στο επετειακό ημερολόγιο της ΦΕΞ για το 2025
και στην ιστοσελίδα της ΦΕΞ (fex.org.gr)
– Δωρεάν συμμετοχή ενός έτους στο εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής της ΦΕΞ ή σε
οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο της επιλογής του
– Κάρτα ελεύθερης εισόδου στο Λαογραφικό Μουσείο Ξάνθης και σε οποιαδήποτε
εκδήλωση της ΦΕΞ για το έτος 2025
– Εκπτωτικό κουπόνι 10% για αγορές από το κατάστημα του μουσείου
– Δωρεάν το ημερολόγιο του 2025 της ΦΕΞ

2ος νικητής
-Δημοσίευση του διηγήματος στο επετειακό ημερολόγιο της ΦΕΞ για το 2025
και στην ιστοσελίδα της ΦΕΞ (fex.org.gr)
-Κάρτα ελεύθερης εισόδου στο Λαογραφικό Μουσείο Ξάνθης και σε οποιαδήποτε
εκδήλωση της ΦΕΞ για το έτος 2025
-Εκπτωτικό κουπόνι 10% για αγορές από το κατάστημα του μουσείου
-Δωρεάν το ημερολόγιο του 2025 της ΦΕΞ

3ος νικητής
– Δημοσίευση του διηγήματος στο επετειακό ημερολόγιο της ΦΕΞ για το 2025
και στην ιστοσελίδα της ΦΕΞ (fex.org.gr)
-Κάρτα ελεύθερης εισόδου στο Λαογραφικό Μουσείο Ξάνθης για το έτος 2025
-Εκπτωτικό κουπόνι 10% για αγορές από το κατάστημα του μουσείου
-Δωρεάν το ημερολόγιο του 2025 της ΦΕΞ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
 2. Ο τίτλος και το θέμα του διηγήματος είναι ελεύθερα, υπό τον όρο να χρησιμοποιηθεί μέσα στο κείμενο (δύο ή περισσότερες φορές) η φράση “Λαογραφικό Μουσείο Ξάνθης”
 3. Το διαγωνιζόμενο διήγημα πρέπει να είναι πρωτότυπο, να μην έχει υποβληθεί σε άλλον διαγωνισμό ούτε να έχει δημοσιευτεί έως σήμερα σε κάποιο έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο. Ο/Η δημιουργός εγγυάται το πρωτότυπο του έργου του/της και αναλαμβάνει την ευθύνη έναντι τρίτων δικαιούχων ή εγκαλούντων ως προς την πρωτοτυπία και την πατρότητα του.
 4. Τα διηγήματα θα πρέπει να υποβληθούν κατά το χρονικό διάστημα από 1η Ιουνίου 2024 έως 31η Ιουλίου 2024 και ώρα 23:59 αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: fexanthis@gmail.com. Δεν προβλέπεται οποιοσδήποτε άλλος τρόπος υποβολής.
 5. Το επισυναπτόμενο διήγημα, με όριο λέξεων τις εξακόσιες (600), πρέπει να είναι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα και να σταλεί σε αρχείο pdf (το οποίο θα έχει ως τίτλο του τον τίτλο του διηγήματος) χωρίς να φέρει στο σώμα του κειμένου το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο ή άλλα διακριτικά στοιχεία του/της δημιουργού. Προκειμένου να διασφαλιστεί το αδιάβλητο του διαγωνισμού, η κριτική επιτροπή θα λάβει στα χέρια της μόνο τα ανώνυμα αρχεία pdf, τα οποία και στη συνέχεια θα αξιολογήσει. Ο τίτλος του ηλεκτρονικού μηνύματος πρέπει να έχει την εξής μορφή: ΕΠΩΝΥΜΟ_ΟΝΟΜΑ_ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των παραπάνω όρων και στοιχείων παρέχει δικαίωμα στην ΦΕΞ να ακυρώσει τη συμμετοχή των διαγωνιζομένων.
 6. Κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό με ένα μόνο διήγημα, για το οποίο η ΦΕΞ θα του αποστείλει επιβεβαιωτικό μήνυμα παραλαβής.
 7. 1ος νικητής
  -Δημοσίευση του διηγήματος στο επετειακό ημερολόγιο της ΦΕΞ για το 2025
  και στην ιστοσελίδα της ΦΕΞ (fex.org.gr)
  -Δωρεάν συμμετοχή ενός έτους στο εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής ή σε
  οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο της ΦΕΞ που επιθυμεί
  -Κάρτα ελεύθερης εισόδου στο Λαογραφικό Μουσείο Ξάνθης και σε οποιαδήποτε
  εκδήλωση της ΦΕΞ για το έτος 2025
  -Εκπτωτικό κουπόνι 10% για αγορές από το κατάστημα του μουσείου
  -Δωρεάν το ημερολόγιο του 2025 της ΦΕΞ
  2ος νικητής
  -Δημοσίευση του διηγήματος στο επετειακό ημερολόγιο της ΦΕΞ για το 2025
  και στην ιστοσελίδα της ΦΕΞ (fex.org.gr)
  -Κάρτα ελεύθερης εισόδου στο Λαογραφικό Μουσείο Ξάνθης και σε οποιαδήποτε
  εκδήλωση της ΦΕΞ για το έτος 2025
  -Εκπτωτικό κουπόνι 10% για αγορές από το κατάστημα του μουσείου
  -Δωρεάν το ημερολόγιο του 2025 της ΦΕΞ
  3ος νικητής
  – Δημοσίευση του διηγήματος στο επετειακό ημερολόγιο της ΦΕΞ για το 2025
  και στην ιστοσελίδα της ΦΕΞ (fex.org.gr)
  -Κάρτα ελεύθερης εισόδου στο Λαογραφικό Μουσείο Ξάνθης για το έτος 2025
  -Εκπτωτικό κουπόνι 10% για αγορές από το κατάστημα του μουσείου
  -Δωρεάν το ημερολόγιο του 2025 της ΦΕΞ
 8. Οι νικητές θα ανακοινωθούν τον Οκτώβριο του 2024 μέσω της ιστοσελίδας της ΦΕΞ https://fex.org.gr/
 9. Τα ονόματα των μελών της κριτικής επιτροπής για λόγους διαφάνειας θα ανακοινωθούν με το πέρας του διαγωνισμού. Δεν προβλέπεται η αποδοχή με επιφύλαξη της απόφασης της κριτικής επιτροπής ούτε η υποβολή ενστάσεων κατά αυτής.
 10. Με την ηλεκτρονική υποβολή των διηγημάτων τους στην ΦΕΞ, οι δημιουργοί τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους ανωτέρω κανόνες και όρους του διαγωνισμού. Οι τρεις βραβευθέντες παραχωρούν άνευ αμοιβής ή άλλης αξίωσης, κατά αποκλειστικότητα στην ΦΕΞ για δύο χρόνια (έως 30-10-2026) τα περιουσιακά δικαιώματά τους επί των διηγημάτων τους, το δικαίωμα έκδοσης και εμπορίας τους, καθώς και το δικαίωμα της ελεύθερης χρήσης τους (ή αποσπασμάτων αυτών) για επικοινωνιακούς λόγους στο πλαίσιο της δραστηριότητας της ΦΕΞ (ενδεικτικά: διαφημιστική προώθηση, ενέργειες marketing, ψηφιακή διάχυση και δημόσια εκτέλεση, παρουσίαση στο κοινό, ραδιοτηλεοπτική μετάδοση ή αναμετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο). Τα έξοδα έκδοσης, εκμετάλλευσης και διακίνησης του επετειακού τόμου βαρύνουν αποκλειστικά την ΦΕΞ, η οποία φέρει και την αποκλειστική ευθύνη της έκδοσής του. Για την επίλυση και δικαστική διευθέτηση κάθε διαφοράς που σχετίζεται με τον διαγωνισμό ορίζονται ως αρμόδια τα δικαστήρια της Ξάνθης.

Καλή Επιτυχία!