ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

F

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Εξερεύνηση σε όλο το αρχείο

Στις παρουσιάσεις των τεκμηρίων μας ανά κατηγορία εμφανίζεται, μέρος των συλλογών, (έχει καταχωρηθεί μόλις το 40% του συνόλου) Στόχος μας είναι ο επισκέπτης να μπορεί να δει όσο το δυνατόν περισσότερα τεκμήρια τα οποία και σταδιακά θα συνδέονται με τις μικρές μας ιστορίες ώστε αυτά να κατορθώσουν και πάλι να γίνουν πράγματα.

Τα πεδία «Περίοδος δράσης», «περιοχή δράσης» και πρόσωπο δράσης» βοηθούν τους ερευνητές, τους επιστημονικούς συνεργάτες του μουσείου αλλά και τους φοιτητές να δημιουργήσουν συλλογές, εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και εργασίες με πρόσωπα, χώρους και χρονικές στιγμές που καθόρισαν την τοπική μας ιστορία.


Δεν υπάρχουν εγγραφές Δεν υπάρχουν άλλες εγγραφές
4427
εγγραφές

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ