Μικρή πινακοθήκη της ΦΕΞ

H Μικρή Πινακοθήκη της ΦΕΞ περιλαμβάνει:

  • Διαλέξεις
  • Έργα τέχνης   [μια συλλογή εξαιρετικών έργων]
  • Κατάλογοι
  • Ψηφιακές εκδόσεις
  • Εκθέσεις [Αφίσες προσκλήσεις –   Εκθέσεων από τη ΦΕΞ]
  • Κείμενα – βιογραφικά – [Καλλιτεχνών]
  • Βιβλία [ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΦΕΞ – ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ]