Γνωριμία με τις Τέχνες

Φωτογραφία

Κοιτάζω δε σημαίνει απαραίτητα ότι βλέπω

Τα παιδιά και οι έφηβοι έχουν μια μοναδική οπτική αντίληψη, έναν έμφυτο ενθουσιασμό σχετικά με τη χρήση της φωτογραφικής και του μέσου, καθώς επίσης και μια ιδιαίτερη ικανότητα στην καλλιέργεια νέων δεξιοτήτων. Διαθέτουν μια έντονη περιέργεια για τον κόσμο που τους περιβάλλει και μια έμφυτη επιθυμία να τον συλλάβουν οπτικά.

Η φωτογραφία είναι μια σύγχρονη γλώσσα εξίσου σημαντική με τον έναρθρο λόγο. Η φωτογραφική, μηχανή μπορεί να γίνει όχημα σε ένα ταξίδι γνώσης και δημιουργίας στον γοητευτικό κόσμο της φωτογραφίας.

Στόχος του προγράμματος είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τη χρήση της φωτογραφίας ως μέσο έκφρασης και εξερεύνησης. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη δημιουργία ενός περιαβάλλοντος που ενθαρρύνει τον πειραματισμό, μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες αποβλέποντας στην καλλιέργεια της φωτογραφικής αντίληψης, της φαντασίας και στην εξάσκηση του κριτικού βλέμματος.

Θεματικές Ενότητες

  • Η Αποφασιστική Στιγμή «Το Φως, Η Σκια και η Φωτογραφία»
  • Η Φωτογραφική Μηχανή και οι Βασικές Λειτουργίες
  • Η Γραμματική της Φωτογραφικής Τέχνης
  • Οι Φωτογραφίες και οι Φωτογράφοι
  • Λησμονημένες Μορφές Εκτύπωσης – Παιχνίδι με Φωτογραφικά Χαρτιά

Λεπτομέρειες Προγράμματος

Ηλικία: Προσαρμοσμένο για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου & Λυκείου

Διάρκεια: 60 – 90 λεπτά

Χώρος διεξαγωγής: Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης

Αριθμός Συμμετεχόντων: έως 25 μαθητές

Κόστος Συμμετοχής: 2€/άτομο

Πληροφορίες

Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης
Αντίκα 7, 67132, Ξάνθη – Τηλ: 25410 25421

Περισσότερες πληροφορίες για τους εκπαιδευτικούς