Σεμινάρια

Πολιτιστικές Δράσεις

Ανακοινώσεις :: Μουσείο - Ιστορία

Διπλή παρουσίαση Δευτέρα 24 Ιουνίου 2022 [19.00] Λαογραφικό Μουσείο Ξάνθης [19.00] – 1ο Μέρος Ιούνιος  «Ανάβουνε φωτιές στις γειτονιές, του Άι-Γιάννη…». Του Κλήδονα και τ’ άλλα έθιμα του Θεριστή στον…
ARCHIVE